top of page

Beställning av tidigare utgåvor via post:

 

nr 1/2024: (119 SEK) (se innehåll.pdf)

nr 4/2023: (99 SEK) (se innehåll.pdf)

nr 2-3/2023: (129 SEK) (se innehåll.pdf)

nr 1/2023: (99 SEK) (se innehåll.pdf)

nr 3/2022: (99 SEK) (se innehåll pdf)

nr 2/2022: (89 SEK) (se innehåll pdf)

nr 1/2022: (89 SEK) (se innehåll pdf)

Porto tillkommer med 118 kronor i Sverige (för upp till fem tidskrifter i PostNords blå XL-påse).
Betala via bankgiro 5721-6004 eller swishnr 123 638 44 24 
Glöm inte att ange postadress samt vilka nummer du vill ha. 

 

Porto tillkommer med 248 kronor för försändelser till utlandet (för upp till fem tidskrifter i PostNords XL-påse).
Betala till IBAN SE08 6000 0000 0009 0934 9401
BIC (Nationellt bankID): HANDSESS
Glöm inte att ange postadress samt vilka nummer du vill ha.

bottom of page