top of page

Nummer 3 finns till försäljning i välsorterade pressbutiker.


Beställning av tidigare utgåvor (och nummer 3) via post:
 

nr 1: 89 kronor (se innehåll pdf)
nr 2: 89 kronor (se innehåll pdf)
nr 3: 99 kronor (se innehåll pdf)

 

Porto tillkommer med 80 kronor i Sverige (för upp till fyra tidskrifter i samma påse).
Betala via bankgiro 5721-6004 eller swishnr 123 638 44 24 
Glöm inte att ange postadress samt vilka nummer du vill ha. 

 

Porto tillkommer med 180 kronor för försändelser till utlandet (för upp till fyra tidskrifter i samma påse).
Betala till IBAN SE08 6000 0000 0009 0934 9401
BIC (Nationellt bankID): HANDSESS
Glöm inte att ange postadress samt vilka nummer du vill ha.

bottom of page