top of page

Beställning av tidigare utgåvor via post:

 

Extraerbjudande på paketpriser! 

Tidsbegränsat till 31/5/2024.

 

Omfattar fyra valfria av de fem första numren från 2022 och 2023 (d v s nr 4/2023 säljs till ordinarie pris 99 SEK, och kan beställas samtidigt med två el tre tidigare nummer).

 

2 tidskrifter: 170 SEK
3 tidskrifter: 240 SEK
4 tidskrifter: 300 SEK

 

Porto tillkommer med 90 kronor i Sverige (för upp till fyra tidskrifter i samma påse).
Betala via bankgiro 5721-6004 eller swishnr 123 638 44 24 
Glöm inte att ange postadress samt vilka nummer du vill ha. 

 

Porto tillkommer med 200 kronor för försändelser till utlandet (för upp till fyra tidskrifter i samma påse).
Betala till IBAN SE08 6000 0000 0009 0934 9401
BIC (Nationellt bankID): HANDSESS
Glöm inte att ange postadress samt vilka nummer du vill ha.

Tidigare utgåvor (ordinarie priser)

nr 4/2023: (99 SEK) (se innehåll.pdf)

nr 2-3/2023: (129 SEK) (se innehåll.pdf)

nr 1/2023: (99 SEK) (se innehåll.pdf)

nr 3/2022: (99 SEK) (se innehåll pdf)

nr 2/2022: (89 SEK) (se innehåll pdf)

nr 1/2022: (89 SEK) (se innehåll pdf)

bottom of page